Werkwijze

tekenen contractMijn werkwijze als volgt:

  • we maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek, waarin we de aard, de omvang en de duur van de werkzaamheden bespreken
  • u ontvangt op basis hiervan een offerte met een vrijblijvend voorstel
  • u ontvangt – indien akkoord met de offerte – een opdrachtbevestiging met de gemaakte afspraken
  • we ondertekenen de opdrachtbevestiging en onze samenwerking is een feit
  • we evalueren het resultaat na afloop van de opdracht

U kunt mij inhuren voor projecten tot 32/36 uur per week. Werkzaamheden in de avonduren en het weekend zijn bespreekbaar.

Mijn voorkeur gaat uit naar het bieden van virtuele ondersteuning, ofwel: ondersteuning op afstand. Indien u dat wenst of de opdracht daar om vraagt, verricht ik mijn werkzaamheden op locatie.
Indien ik bij u op locatie werk, reis ik bij voorkeur maximaal 1 uur (enkele reis) vanaf Utrecht. Indien ik u op afstand ondersteun, is reistijd minder relevant.

Mijn richtprijs bedraagt € 60,00 per uur (afhankelijk van de aard en duur van de opdracht)Voor particulieren is dit bedrag inclusief btw; voor bedrijven is dit exclusief btw.

Reiskosten worden apart in rekening gebracht.